Zašto preći na solarno napajanje?

Stiče se utisak da se Crna Gora nalazi u sličnom trenutku kao i prije 100tinjak godina, kada su Crnogorci po prvi put vidjeli i osjetili šta je električna energija. Vjerovatno je tada bilo dosta nepovjerenja prema novom fenomenu dok je plamen svijeće prigušeno tinjao i osvjetljavao sobu. Vijek kasnije – Teslini motori zuje ulicama Podgorice, imaćemo svoj autoput, dostupni su nam i fotonaponski sistemi. Stiglo je Solarno doba, dobrodošli! 

Fotonaponski sistemi služe za generisanje električne energije i to iz goriva koje dobijamo besplatno i imamo ga u izobilju – Sunčeve svjetlosti. Pri tome, Crna Gora je geografski tako pozicionirana da gradovi na sjeveru imaju svega oko 12% manji solarni potencijal od gradova na primorju. Lideri u regionu i Evropi – ovoga puta je zaista tako! 

Ne služe samo za napajanje katuna, eko-sela, lovačkih kućica… Upravo suprotno, klasični objekti koji su priključeni na distributivnu mrežu imaju i najviše benefita od ovakvih sistema. Tu spadaju i Vaš dom, radionice, hoteli, benzinske pumpe, tržni centri, restorani… Stoga i koristimo krilaticu – “Solarna energija za svakoga”! Ideja je u sledećem – generisanje električne energije je nepredvidivo i u proljećnim i ljetnjim mjesecima imaju i najveću izlaznu snagu. Kako je u tim mjesecima vrlo vjerovatno da ćete proizvesti više nego što ste potrošili, postojaće i neki trenutni “višak” energije. Šta se sa njim dešava? Da li se gubi? Da li se skladišti u baterijama? Da li moramo da povećamo potrošnju? NE! Sav višak energije možemo da deponujemo u distributivnu mrežu a da kasnije tu energiju iskoristimo. Stoga, bilo koji objekat može postati energetski kontinualno nezavistan i obezbjeđivati svoju energiju. 

Zanimaju Vas svi benefiti solarnog napajanja? Izdvojili smo četiri najbolja:

Besplatna energija, besplatno gorivo, godišnji računi 0€. Čestitamo, upravo ste uštedjeli makar jednu platu godišnje!

 

Energija je čista i udisaćemo vazduh, a ne dim. Štaviše, izrada solarnog sistema na samo jednom domaćinstvu doprinosi godišnjoj uštedi od čak 4.5 tona CO2 emisije u prosjeku. Kako je životni vijek sistema 30+ godina, ukupna ušteda je veća od 135 tona!!!

 

Ne postoji potreba za investicionim troškovima! FInansiranjem sistema iz bankarskih kredita iznos koji je izdvajan za plaćanje računa je moguće preusmjeriti na otplatu kredita (sistem podstanara i kupovine stana). Pri tome, sistem za klasična domaćinstva se otplati sam od sebe već u prvih 7-9 godina upotrebe!

 

Sve na jednom mjestu – izrada projekta, nabavka kvalitetnih komponenti sistema, montaža opreme i puštanje u rad uz obuku korisnika. Pri tome, dobićete i pomoć prilikom komunikacije sa nadležnim institucijama – pustite nas da razmišljamo umjesto Vas! Obratite nam se putem e-maila office@gosolar.me i dobićete beslatnu konsultaciju i procjenu koliki sistem je najbolji za Vas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *